Vol 2/2017 : Perjanjian Usahasama

Perjanjian Usahasama atau Joint Venture Agreement (“JV”) Perkongsian keuntungan (“profit sharing“) yang munasabah, adil dan kompetitif dalam sebarang transaksi perniagaan diidamkan oleh ramai pihak. Secara ringkasnya, Perjanjian Usahasama atau JV melibatkan dua atau lebih pihak yang bekerjasama dengan melaburkan modal samada wang, kepakaran, tenaga kerja, produk, tanah, tempat perniagaan dan sebagainya bagi maksud mendapatkan keuntungan[…]