Vol 2/2017 : Perjanjian Usahasama

Perjanjian Usahasama atau Joint Venture Agreement (“JV”) Perkongsian keuntungan (“profit sharing“) yang munasabah, adil dan kompetitif dalam sebarang transaksi perniagaan diidamkan oleh ramai pihak. Secara ringkasnya, Perjanjian Usahasama atau JV melibatkan dua atau lebih pihak yang bekerjasama dengan melaburkan modal samada wang, kepakaran, tenaga kerja, produk, tanah, tempat perniagaan dan sebagainya bagi maksud mendapatkan keuntungan[…]

Vol 1/2017: Notis Tuntutan

NOTIS TUNTUTAN Definisi Secara amnya, Notis Tuntutan (Notice of Demand) adalah satu permintaan oleh pihak yang menuntut kepada pihak yang lain supaya melaksanakan atau mengabaikan sesuatu tindakan atau perbuatan seperti membayar hutang yang tertunggak, memberikan salinan dokumen atau menarik balik artikel yang disiarkan di dalam surat khabar atau berita. Notis Tuntutan dikeluarkan sebagai satu bentuk[…]