Vol 1/2017: Notis Tuntutan

NOTIS TUNTUTAN Definisi Secara amnya, Notis Tuntutan (Notice of Demand) adalah satu permintaan oleh pihak yang menuntut kepada pihak yang lain supaya melaksanakan atau mengabaikan sesuatu tindakan atau perbuatan seperti membayar hutang yang tertunggak, memberikan salinan dokumen atau menarik balik artikel yang disiarkan di dalam surat khabar atau berita. Notis Tuntutan dikeluarkan sebagai satu bentuk[…]